Erdal, F. B., M. C. Küçüker, ve E. U. Çelik. “Dunning’in Sahiplik Avantajının Otel Ve Benzeri Konaklama İşletmelerinin Performansı Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1273-87, doi:10.20491/isarder.2021.1198.