Karamustafa, K., ve M. Yılmaz. “Konaklama İşletmelerinde Akıllı Turizm Teknolojilerinin Kurumsal Kabulü”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1350-83, doi:10.20491/isarder.2021.1203.