Şahin, Z. “Entelektüel Sermayenin İşletmelerin Verimliliğine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1457-79, doi:10.20491/isarder.2021.1209.