Baran, T. “Tüketicilerin İndirim Mağazalarına Karşı Tutumlarına Yönelik Bir Yapısal Model Önerisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1632-46, doi:10.20491/isarder.2021.1220.