Aydoğan, S., ve F. Kutlu. “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 Salgınında Sergilediği Dijital Liderliğin Analitik Hiyerarşi Süreciyle İncelenmesi (Twitter Vaka Çalışması)”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1737-50, doi:10.20491/isarder.2021.1226.