Karaye, A. B., ve G. Büyükkara. “The Impact of Corporate Governance on Financial Performance of Companies in Southern Africa”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1817-34, doi:10.20491/isarder.2021.1231.