Altıntaş, F. F. “Ekonomik Özgürlüğün Girişimcilik Boyutunu Etkilemesine Yönelik Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1835-5, doi:10.20491/isarder.2021.1232.