Orçanlı, K. “Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1426-37, doi:10.20491/isarder.2021.1207.