Bozpolat, C., ve F. Çopur. “Banka Müşterilerinin E-Şikâyetlerini Şikâyet Forum Sitesi Üzerinden Analiz Etme”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2056-71, doi:10.20491/isarder.2021.1246.