Karakuş, R. “Petrol Ve Doğalgaz Fiyatları İle Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BİST Sinai Sektöründe Ampirik Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2072-83, doi:10.20491/isarder.2021.1247.