Adıgüzel, F. “The Effect of YouTube Reviews on Video Game Sales”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2096-09, doi:10.20491/isarder.2021.1249.