Gezmişoğlu Şen, D., ve G. Telli. “İkinci El Çevrimiçi Pazarlarda İlgilenim, Yenilikçilik Ve Algılanan Riskin Tüketicilerin Satın Alma Tarzına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2587-06, doi:10.20491/isarder.2021.1279.