Acer, A. “Lojistik Faaliyetlerde Antrepoların Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi Ile Belirlenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 4, Aralık 2021, ss. 2976-89, doi:10.20491/isarder.2021.1302.