Bayat, M. “İşletmelerde Hizmet Kalitesi Ile Müşteri Memnuniyeti Ve Sadakatlerinin Karşılaştırılması: Çevreye Duyarlı Belgesi Olan/Olmayan Termal Konaklama Tesislerinde Bir İnceleme”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 4, Aralık 2021, ss. 3090-02, doi:10.20491/isarder.2021.1310.