Yıldız, A., ve D. Yıldız. “Prediction of Investment Alternatives With Artificial Neural Network”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 4, Aralık 2021, ss. 3103-18, doi:10.20491/isarder.2021.1311.