Bulut, M., A. M. Yücelen, H. Bayındır, ve A. Saka. “Diyarbakır İli İmalat Sanayinin Mevcut Durum Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 4, Aralık 2021, ss. 3119-35, doi:10.20491/isarder.2021.1312.