Albayatı, E. A., ve Şule Erdem Tuzlukaya. “An Investigation of Employee Performance Differences Between Native and Immigrant Employees”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 4, Aralık 2021, ss. 3392-01, doi:10.20491/isarder.2021.1329.