Eroğlu, Şeyma G., ve U. Avcı. “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Boylamsal Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 4, Aralık 2021, ss. 3607-21, doi:10.20491/isarder.2021.1344.