Başalp, A. A., ve A. O. Onağ. “Duygusal Zekanın Çalışan Yaratıcılığına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 16-32, doi:10.20491/isarder.2022.1364.