Uysal, E., ve G. Bayramoğlu. “İşyerinde Sosyal Cesaret Davranışı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 54-71, doi:10.20491/isarder.2022.1366.