Boztosun, D., E. Arslan, A. Yıldırım, B. Karslıoğlu, ve Özgür Demirtaş. “Kripto Para Teknolojileri: Kripto Para Seçimine Etki Eden Faktörlerin AHP Yöntemi İle Değerlendirilmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 138-54, doi:10.20491/isarder.2022.1371.