Baykan, P., ve E. Senemtaşı Ünal. “Akademisyenlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Psikososyal Tehlikeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 169-81, doi:10.20491/isarder.2022.1373.