Doğan, S., ve M. Şeker Kayar. “Rol İçi Ve Rol Dışı Performansta İş Taleplerinin Ve İş Kaynaklarının Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Aracı Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 337-52, doi:10.20491/isarder.2022.1383.