Başer, G., ve B. Kantarcıoğlu. “E-Ticaret’te Müşteri Güven Algısı: Y Ve Z Kuşağı Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 389-01, doi:10.20491/isarder.2022.1386.