Kazan, A., ve E. Güneş. “Otel İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Ve Davranış Niyeti Üzerine Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 465-82, doi:10.20491/isarder.2022.1391.