Avşar, G., ve P. Özgen. “Proje Başarı Faktörü Olarak Paydaş Analizinin Ağırlıklandırılması: Savunma Sanayiinde Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 686-01, doi:10.20491/isarder.2022.1404.