Aydoğdu, M., ve H. N. Çiftci. “Entelektüel Sermaye Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 734-48, doi:10.20491/isarder.2022.1407.