Cesur, E. “Sigorta Acentelerinin Simbiyotik Yapılanmaları Üzerine Bir Vak’a Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 767-8, doi:10.20491/isarder.2022.1409.