Çiçekdağı, M., B. Korkmaz Orhan, ve S. Özdemir Akgül. “Destinasyon Pazarlamasında Bir Tanıtım Aracı Olan Web Sitelerin Analizi: Türkiye Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 865-83, doi:10.20491/isarder.2022.1415.