Ünlü Aslan, M., E. N. Yayla, ve D. Ünüvar Ünlüoğlu. “Z Kuşağı Bağlamında Girişimcilik Tutumu Ve Sınırsız Kariyer Yöneliminin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 919-30, doi:10.20491/isarder.2022.1418.