Celep, E., ve B. Çorumlu. “Nomofobik Eğilimler Ve Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğunun Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı İle Olan İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 2, Haziran 2022, ss. 1339-5, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1710.