Dede, A. “Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel Özeliklerinin Entegre Raporlama Ile İlgili Farkındalık Düzeylerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 3, Eylül 2022, ss. 2050-6, doi:10.20491/isarder.2022.1488.