Çapa, S., ve G. Karakuş. “Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemi Kritik Başarı Faktörlerinin İşletme Esnekliği Bağlamında Tedarik Zinciri Performansına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 3, Eylül 2022, ss. 2095-16, doi:10.20491/isarder.2022.1491.