Yılmaz, Y., ve N. Menteş. “BIST Turizm Endeksi Ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 3, Eylül 2022, ss. 2448-57, doi:10.20491/isarder.2022.1512.