Kanten, P., Y. Pazarcık, M. G. Durmaz, ve B. Arda. “İşyerinde Sosyal Cesaretin Prososyal Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Proaktif Kişiliğin Aracılık Rolünün Belirlenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 4, Aralık 2022, ss. 2867-7, doi:10.20491/isarder.2022.1538.