Çağlar Çetinkaya, N. “Çevrimiçi Alışveriş Sitelerine Yapılan Online Şikayetlerin İçerik Analizi Ile İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 4, Aralık 2022, ss. 3293-05, doi:10.20491/isarder.2022.1563.