Tekin, B., ve M. Baş. “Lokasyon Bazlı Reklamların Tüketici Tutumları Ve Satınalma Niyetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 1, Mart 2023, ss. 215-30, doi:10.20491/isarder.2023.1582.