Oktaysoy, O., E. Kaygın, ve E. Topçuoğlu. “Olumsuz Düşünce Döngüsü Ve Kolektif Şükranın İşyeri Mutluluğuna Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 1, Mart 2023, ss. 243-59, doi:10.20491/isarder.2023.1584.