Kansoy, S. U., ve C. B. Nalbantoğlu. “Duygusal Dayanıklılık Algısının Ölçülmesi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 1, Mart 2023, ss. 317-31, doi:10.20491/isarder.2023.1589.