Burmalı, Özgür, ve S. Kuşakçı. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hızır Acil Ambulans Çalışanlarının Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 1, Mart 2023, ss. 398-19, doi:10.20491/isarder.2023.1594.