Deligöz, K., ve M. Kömeç. “İntikam Arzusu Ve Faydacı Tüketimin Affetme Davranışı Üzerindeki Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 1, Mart 2023, ss. 420-36, doi:10.20491/isarder.2023.1595.