Kesim, E., ve S. Aydemir. “Zaman Tuzaklarının Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 1, Mart 2023, ss. 751-64, doi:10.20491/isarder.2023.1616.