Saracel, N., E. Bilgiç, F. Topal, G. Tezer Kozak, H. Kütükcü, ve N. Madi. “Yöneticilerin Bakış Açısı Ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 2, Temmuz 2023, ss. 970-87, doi:10.20491/isarder.2023.1630.