Çetin, B., ve A. Yalçın. “Pazarlama Stratejilerinin Yenilik Yönelimine Etkisinde İhracata Engel Unsurların Aracılık Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 2, Temmuz 2023, ss. 1206-22, doi:10.20491/isarder.2023.1645.