Aydoğdu, H., ve S. Sağtaş. “Mobil Yemek Servis Uygulamalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisi: Marka İtibarının Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 3, Ekim 2023, ss. 2195-12, doi:10.20491/isarder.2023.1705.