Çıkmaz, E. “Kadın Girişimcilerin Başarılarına Etki Eden Motivasyon Faktörleri: Gaziantep İlinde Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 16, sy 1, Mart 2024, ss. 358-67, doi:10.20491/isarder.2024.1795.