Bayazıt, A., ve G. B. Gürbüzer. “Dinamik Yetenekler Yaklaşımına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 16, sy 1, Mart 2024, ss. 368-80, doi:10.20491/isarder.2024.1796.