Türe, H., S. Gökten, ve F. Başer. “Politik Risk Ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kapsamlı Bir Yaklaşım”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 8, sy 4, Haziran 2021, ss. 187-01, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/351.