Üzüm, B., ve S. Uçkun. “Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 10, sy 2, Haziran 2021, ss. 254-75, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/570.