Gökten, S. “Ekonomik Kalkınma Teorisi Ile Muhasebedeki Paradigma Kayması Arasındaki Etkileşim: Saptanan Ayak İzleri Ve Çıkarımlar”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 10, sy 3, Haziran 2021, ss. 848-73, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/659.